Általános Szerződési Feltételek

BAUCENTER Kft. - Általános Vásárlási Feltételek
(TÁJÉKOZTATÓ AZ INTERENETES KISKERESKEDELMI VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKRŐL)

 
Tartalom
 
 1. Bevezetés

 2. Rendelés

 3. Termékinformáció

 4. Árak

 5. Rendelkezésre állás

 6. Szállítás

 7. Visszavonási jog elégedetlenség esetén

 8. Visszaküldés

 9. Garancia és Vásárlás Utáni Szerviz

 10. Felelősség

 11. Megjegyzés, fogyasztói vélemény

 12. Személyes adatok védelme

 13. Szerzői jogok és szellemi tulajdon

 

1. Bevezetés

Az
 alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban Általános Feltételek) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik. Egyrészről a BAUCENTER KFT. tulajdonát képező honlapok használóira, (továbbiakban "Vevő" vagy "Ön" -ként szerepel), másrészről a BAUCENTER Kft kereskedelmi cégre (Adószám: 13052571-2-41), mely a H-1028 Budapest, Kisgazda utca 22. szám alatti székhelyen, illetve a H-2040 Budaörs, Hrsz. 10314 számú telephelyen található meg ( a továbbiakban "Baucenter Kft."-ként szerepel). Kizárólag az itt említett általános feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes előzetesen bejelentett, vagy írott módosítás esetén. A Baucenter Kft.-nek jogában áll esetenként az alábbi általános feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt újra el kell olvasni a Baucenter Kft., honlapon (továbbiakban honlap) feltűntetett általános feltételeit. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén Ön az itt elolvasott feltételeket elfogadja. A honlap használatakor Ön beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt felsorolt általános feltételeket éppúgy, mint a felhasználói szabályzatot.

 

2. Ajánlatkérés

Három ajánlatkérési forma áll az Ön rendelkezésére:
- Interneten keresztül a Baucenter Kft. által üzemeltetett honlapon, éjjel-nappal a hét minden napján, vagy
- e-mailen keresztül, vagy
- telefonon keresztül a 06 23/421-336 számon


Beérkezett és érvényesített ajánlatkérését e-mailben, telefonon vagy faxon visszaigazoljuk.

 

3. Termékinformáció

Baucenter Kft. mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a partnerek, illetve a beszállítók által adott technikai fájlok és termékleírások, illetve a termékről készült fényképek publikálása.

 

4. Árak

A honlapon feltűntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek, elírásból, sajtóhibákból vagy a számítógépes rendszert érintő hibákból származó helytelen adatközlésért felelősséget nem vállalunk. Az oldalainkon hibásan feltűntetett adatok felhasználásából fakadó vélt vagy valós károkért, illetve az adatok téves értelmezéséből fakadó károkért felelősséget nem vállalunk. Az eladási árak tekintetében kizárólag a vásárlói érdeklődés alapján (az abban szereplő adatokat felhasználva) elkészített egyedi ajánlatban szereplő egységárakra, kapcsolódó költségekre illetve szállítási feltételekre vállalunk felelősséget, abban az esetben, ha a megrendelő az ajánlat egészét, annak megbontása nélkül, az ajánlatban szereplő összes tételt (ideértve a szállítási, daruzási és az ajánlatban feltüntetett egyéb szolgáltatásokat) elfogadva rendeli meg, az ajánlat érvényességi határidején belül. 

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlat kiadásakor a megrendelő igényeinek (különös tekintettel a műszaki paraméterekre, árra és rendelkezésre állásra) leginkább megfelelő terméket ajánlja. Ilyen esetben a megrendelő figyelmét külön felhívja az ajánlati tételek módosításáról! 
Kizárólag olyan esetekben adunk ki árajánlatot, amennyiben a megrendelő személye egyértelműen tisztázott. Amennyiben a megrendelő az árajánlat kérésekor a minimálisan elvárt személyes információkat tévesen vagy hiányosan adja meg, jogunkban áll az árajánlat kiadásának megtagadása, a hiányzó adatok pótlásáig vagy a hibák kijavításáig. (Ezen adatok a következők: Vevő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe.)

 

5. Rendelkezésre állás

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor a rendelkezésre álló elérhetőségein keresztül, a lehető legrövidebb időn belül értesítjük és megadjuk, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.

Ha több árut rendel, és közülük vannak olyan termékek, melyek ideglegesen nem állnak rendelkezésre raktárkészletünkön, akkor minden esetben e-mailben vagy telefonon értesítjük erről és egyeztetünk a termékek kiszállításával kapcsolatban.

6. Szállítás

A Honlapon vásárolt termékek egy részét az ország egész területére kiszállítjuk. Ezen termékek köréről érdeklődjön!


A szállítási költséget az adott termék(ek) típusa, mérete és mennyisége határozza meg. Az árajánlatban (ha azt előre jelezte felénk) szerepelni fog a kiszállítás költsége is külön tételként.


Termékét arra a címre szállítjuk ki, melyet rendeléskor "Szállítási cím"-ként megadott.

Amennyiben számlázási információkat kitöltötte, úgy a számlán ezen adatok fognak szerepelni. Amennyiben nem adott meg számlázási információkat, úgy a számla a szállítási adatoknál megadott módon lesz kitöltve.

 
Teljesítés:

A megrendelést követően (előzetes egyeztetés után) Vevő kérheti a termékek személyes átvételét a Baucenter Kft.. telephelyén is (H-2040, Budaörs, Hrsz. 10314. Szabadság utca – Kaktusz utca sarok), előzetes egyeztetés után.
 

7. Visszavonási jog elégedetlenség esetén

 

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, 
a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:
1.    Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
2.    Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
3.    Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát


a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.


(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. 

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. 

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 
A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; 

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.


A törvény további részletei megtekintése itt. 

 


 

8. Visszaküldés

A termékek visszaküldése szállítmányozó útján lehetséges, illetve személyesen a Baucenter Kft. Budaörsi úti telephelyén (lásd: 6-os pont). Figyelem, a visszaszállítás költsége a vevőt terheli!
 
 

9. Garancia és Vásárlás Utáni Szerviz

Minden általunk forgalmazott termékre érvényes :
- szavatosság
- jótállás
- gyártótól függő termék garancia

 
Bármilyen jellegű legyen a probléma, a visszaküldésnél csatolnia kell a számla másolatát, a visszaküldési szelvényt, és ha rendelkezik (a dobozban mellékelt) garancialevéllel, akkor azt is.

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik a terméken külső károkozásból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés, áramingadozás), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés vagy a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén, kereskedelmi célra való felhasználás esetén, illetve a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok, illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén.

Baucenter Kft. által forgalmazott termékekre szóló gyártói garancia nem vonatkozik:

- a fogyasztási cikkek cseréjére (akkumulátor, égő, lámpa, biztosíték),

- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára. Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékhez csatolt használati tájékoztató utasításait,

- a kiegészítőkre vonatkozó károkra (tápellátó kábel...),

- a nem a Baucenter Kft. által jóváhagyott személy beavatkozása következtében bekövetkezett károkra,

- a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.

Mindezen esetekben, a Baucenter Kft. nem vállalja a felelősséget amennyiben a gyártó elutasítja a garanciális szervizelést.
Amennyiben a szervizelés elutasításra kerül, a gyártó egy javítási árajánlatot állít ki.

Amennyiben nem fogadja el ezt az árajánlatot, az erre vonatkozó adminisztrációs költségeket a gyártó felé meg kell térítenie.

 

10. Felelősség

Baucenter Kft. semminemű felelősséget nem vállal a megkötött szerződés be nem tartása esetén, a magyar jogszabályokban feltüntetett esetekben továbbá a Vevő hibájából, illetve előre nem látható és ki nem küszöbölhető harmadik személy által okozott szerződésszegés esetében.
Baucenter Kft. nem vállal felelősséget a Honlapon árult termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

 

11. Megjegyzés, fogyasztói vélemény

Baucenter Kft. üzemeltetői az összes fogyasztói véleményt figyelemmel követi. Amennyiben egy megjegyzés sérti a jogi vagy etikai előírásokat (reklám, inzultáció, rágalmazás, nem odaillő megjegyzés...) a Baucenter Kft.visszautasíthatja, vagy megváltoztathatja az adott megjegyzést.

 

12. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek és szabályzatnak ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül.

Az Ön által megadott adatokat és információkat a Baucenter Kft.-nak jogában áll felhasználni. Továbbá ezek az adatok informatikai feldolgozás alá kerülnek. Ez a feldolgozás szigorú szabályoknak megfelelően végzett. Az Ön által megadott adatokat harmadik fél részére a Baucenter Kft. nem adja tovább, ugyanakkor saját üzletfejlesztési és minőségbiztosítási céljaira felhasználhatja azokat. 

Az Ön által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van. A Baucenter Kft.-től bármikor kérhet információt az Ön által megadott adatok bármelyikéről és kérheti az adatok megváltoztatását, illetve törlését is.

Baucenter Kft. az érdeklődőknek promóciós e-maileket küld, melyben újdonságokról, kiárusításokról, jó üzletekről értesíti klienseit. Kérheti, hogy a Baucenter Kft. ne küldjön Önnek több e-mailt, az e-mailek alján lévő erre a célra beillesztett linkre kattintva.

A Baucenter Kft. az egyedüli jogosult az Önre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag a Baucenter Kft.-nek áll jogában akciós anyagokat tartalmazó reklámokat küldeni.


 

13. Szerzői jogok és szellemi tulajdon

Baucenter Kft. honlapjának egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók, cikkek, hírek) a Baucenter Kft. és szerződésben lévő üzleti partnerei tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag a Baucenter Kft. előzetes írásbeli engedélyezésével történhet.

A szolgáltatásaink által kínált összes információ, szövegek tartalma, dokumentációk, cikkek, hírek és szoftverek a szellemi tulajdonra és a szerzői jogvédelemre vonatkozó magyar és nemzetközi törvények által védettek.


Baucenter Kft. nem engedélyezi a honlapja azon tartalmának lemásolását, köztéri reklámhordozókra nyomtatását, vagy terjesztését, amelynek Ön nem rendelkezik a szellemi/szerzői tulajdonjogával. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása hamisításnak számít, és a Szerzői Jogvédelemre vonatkozó törvény szankcióival jár.

Baucenter Kft. nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaél.

Contact Us